• Cyber Security
  & IT management

  Managementul securitatii IT / Administrare retele / Endpoint security
  Contact
 • Advanced
  AI surveillance

  Monitorizare 24/7
  Solutii
Get in touch

Mentenanta IT si securitatea datelor

Procesul de a menține sistemele informatice și aplicațiile în funcționare optimă, prin efectuarea de operațiuni de întreținere și actualizare. Acestea pot include:

 • Instalarea de patch-uri sau actualizări pentru a rezolva vulnerabilități de securitate sau pentru a aduce noi caracteristici sau funcționalități.
 • Efectuarea de backup-uri pentru a asigura protecția datelor în cazul pierderii sau a deteriorării sistemelor.
 • Monitorizarea sistemelor pentru a detecta orice erori sau probleme și pentru a lua măsuri pentru a le rezolva.
 • Înlocuirea sau repararea componentelor sau echipamentelor defecte.
 • Optimizarea sistemelor pentru a asigura performanța optimă și pentru a reduce întreruperile.
 • Documentarea sistemelor și a procedurilor pentru a asigura o înțelegere completă a acestora și pentru a facilita mentenanța și suportul în viitor.

Mentenanța IT este importantă pentru a asigura funcționarea optimă a sistemelor informatice și pentru a preveni problemele sau întreruperile. Este recomandat să se efectueze mentenanța regulat și să se monitorizeze sistemele pentru a detecta și rezolva problemele cât mai curând posibil.

 

Threat Intelligence + Response

„Threat Intelligence” – procesul de colectare, analiză și distribuire a informațiilor despre amenințările potențiale la securitatea informatică. Acestea pot include informații despre atacuri cibernetice, malware, vulnerabilități sau alte pericole cunoscute sau posibile.

„Response” – acțiunile și măsurile luate pentru a răspunde la amenințările identificate prin intermediul inteligenței de amenințare. Acestea pot include acțiuni precum blocarea sau izolarea unui atac în desfășurare, curățarea unui sistem infectat sau implementarea de măsuri de securitate suplimentare.

Prin urmare „Threat Intelligence + Response” se refera la procesul de a colecta si analiza informatii despre amenintarile potentiale, apoi luarea masurilor pentru a le raspunde si a se proteja in consecinta.

"Everything fails all the time, so plan for failure and nothing fails." - Werner Vogels

Acest citat se referă la ideea de „toleranță la defecte” sau „toleranță la erori” în inginerie și tehnologie. Sugeră că prin anticiparea și planificarea posibilelor defecte, sistemele pot fi proiectate pentru a le minimiza sau evita. Acest lucru poate ajuta la asigurarea faptului că chiar dacă ceva se defectează, sistemul în ansamblu poate continua să funcționeze și să minimizeze întreruperea.

01

Evaluare

Procesul de a evalua și testa sistemele și procedurile de securitate pentru a determina nivelul de protecție al datelor. Acest proces poate include analiza riscurilor, evaluarea vulnerabilităților și testarea sistemelor de securitate existente. Scopul evaluării este de a identifica punctele slabe și de a lua măsuri pentru a le îmbunătăți, astfel încât să se asigure că datele sunt protejate împotriva accesului neautorizat sau a pierderii.

Acest proces poate fi realizat periodic, astfel încât să se poată lua măsuri pentru a se adapta la noile amenințări sau schimbări în sistemele și procedurile de securitate. Evaluarea securității datelor este esențială pentru a asigura protecția datelor și pentru a preveni pierderea sau compromiterea acestora.

02

Remediere

Remedierea problemelor de securitate a datelor se referă la procesul de a aborda și rezolva problemele de securitate identificate prin evaluare sau prin alte metode. Acest proces poate include:

 • Aplicarea patch-urilor sau actualizărilor pentru a rezolva vulnerabilitățile identificate
 • Configurarea sau actualizarea sistemelor de securitate pentru a îmbunătăți protecția datelor
 • Implementarea de controale de acces sau politici de securitate pentru a restricționa accesul neautorizat la date
 • Luarea de măsuri pentru a preveni sau mitiga consecințele unui atac cibernetic
 • Efectuarea de instruirea personalului pentru a-i înțelege importanța securității datelor și a respecta regulile și procedurile de securitate
 • Monitorizarea continuă a sistemelor pentru a detecta și răspunde rapid la orice activitate suspectă.

Remediile trebuie sa fie planificate si implementate cu atentie, pentru a nu crea alte probleme sau vulnerabilitati. De asemenea este important sa se tina cont de regulile si standardele de securitate in vigoare, in caz contrar se poate ajunge la situatii de non conformitate.

03

Audit

Auditul de securitate informatică este o evaluare a sistemelor, procedurilor și activităților unei organizații, cu scopul de a determina dacă acestea sunt în conformitate cu standardele, regulamentele și politicile de securitate informatică stabilite. Acesta poate include evaluarea riscurilor, verificarea configurării sistemelor de securitate, testarea penetrației și analiza activității de rețea pentru a detecta activități suspecte. 

Scopul auditului este de a identifica punctele slabe și de a lua măsuri pentru a le îmbunătăți, astfel încât să se asigure că datele sunt protejate împotriva accesului neautorizat sau a pierderii.

Managed IT
Compliance
Pen Testing
Threat Detect
Scroll to top